Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Skladovací systémy

Zásobníky sypkých hmot

Crystalen-zásobník 2

Zásobníky sypkých hmot jsou zařízení, která umožňují pojmout a po určitou dobu přechovávat požadované množství sypké hmoty a ve vhodnou dobu jej zase v potřebném množství a kvalitě vydat. Nejčastěji se používají kvůli vyrovnání nerovnoměrností materiálových toků navazujících zařízení, kvůli potřebě havarijních, ekonomických či technologických zásob a také proto, že odběr materiálu lze snadno řídit - dávkovat.

Při provozování zásobníků se běžně vyskytují problémy, které většinou souvisí s neschopností skladované hmoty téci v celém nebo i v jen omezeném objemu zásobníku. Nejčastěji se jedná o nálepy, komíny a klenby. Pro provozovatele vždy znamenají zbytečné finanční ztráty a pracovní rizika.

Na poli zásobníků nabízíme systém, který zabezpečuje bezproblémový provoz zásobníků. Je založen na návrhu vhodné geometrie zásobníku, tvaru a rozměrů výpustného otvoru, jakož i jeho poloze vzhledem k zásobníku, a na patentově chráněné vestavbě Crystalen?. Pro manipulaci s velmi jemnými materiály (vápený hydrát, cement) dodáváme provzdušňování vlastní konstrukce. Dnes je již samozřejmostí pečlivá volba vnitřního povrchu zásobníku. Funkčnost zásobníku bývá pojištěna prostředky inicializujícími tok.

Návrh jednotlivých prvků zásobníků je pečlivě volen podle vlastností skladovaného materiálu, který je při návrhu dopravních zařízení určující. Výhodou našeho systému je to, že je možný aplikovat i při přestavbách stávajících problematických zásobníků.


Podle Vašich požadavků provádíme komplexní řešení problematiky zásobníků
od projekčního návrhu až po úplnou realizaci.

 

Obecná problematika
-
Geometrie zásobníků
-
DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316