Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Provzdušňování

Provzdušňování sypkých hmot

Fluid-kazeta

Velmi jemné a sléhavé materiály jsou pro skladování v zásobnících klasické konstrukce (se zužující se výsypkou) málo vhodné. Při přerušení toku hmota v zásobníku zpevňuje a není schopna gravitačního toku.
Provzdušňováním lze upravit tokové vlastnosti jemnozrnných sypkých hmot tak, aby se staly velmi dobře tekuté. Přívodem upraveného vzduchu je zamezeno kondenzaci vodních par při chládnutí po sušení a mletí.

 

Fluid-crystalen

Konstrukce provzdušňovacích kazet je koncipována tak, aby kazety netvořily překážku toku. Vnitřní prvky kazety zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu v celém aktivním povrchu kazety. Fluidní rozhraní je tvořeno porézním UHMW materiálem, kdy pórovitost je volena dle skladovaného materiálu. Fluidizačním médiem může být vzduch z běžného tlakového rozvodu, upravovaný vzduch nebo i inertní plyn pro např. nevýbušné provedení.
Instalací provzdušňovacích kazet na vestavbu Crystalen? je možné zajistit velmi intenzivní provzdušňování značného objemu skladovaného materiálu přímo nad výpustným otvorem.

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316