Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Firma

 

Společnost BELT PLAST s.r.o. byla založena v roce 1994. Původním záměrem bylo doplnit na českém trhu dodavatelský program v oblasti polymerních materiálů pro technické aplikace.

Zatímco v předešlých obdobích byly možnosti konstrukčních řešení omezeny výběrem dostupných materiálů, dnešní trendy umožňují výběr z širokého spektra materiálů kovových, keramických, kompozitních a polymerních. Zdroje uvádějí, že k dispozici je v současnosti až 80 000 typů různých materiálů. Problémem již proto nezůstává dostupnost vhodného materiálu, ale jeho správný výběr, respektive správná kombinace prvků. Je při tom nevhodné hovořit o tom, že jedna skupina materiálů nahrazuje druhou, neboť pestrost kombinací umožňuje vytvářet nová, ještě nepoznaná řešení s vysokou technickou úrovní. Při výběru je nutné přihlédnout ke všem aspektům systému a výběr optimalizovat na základě požadovaných užitných vlastností. Tato skutečnost vedla společníky naší firmy k myšlence uskutečnit průzkum vyráběného sortimentu také na zahraničních trzích a zaměřit se na ty položky, které nemají na našem trhu obdobu. Tento záměr podpořili kromě pečlivého studia také návštěvami nejvýznamnějších světových výstav v dané oblasti.

Kvalita a vhodný výběr materiálu jsou nezbytnými podmínkami pro očekávanou funkci výrobku. Neobejdou se však bez specifického přístupu při konstrukci a zpracování. Proto již v roce 1995 naše firma zahájila výrobu strojních součástí technologiemi třískového obrábění a provádění obkladů stěn zásobníků, přesypů a skluzů. V uvedeném období jsme provedli četné inovační kroky a zdokonalili naše schopnosti v oblasti obrábění, tepelného tvarování, svařování a upevňování námi dodávaných hmot.

Kontakty

Kontakty na společnost.

-
Orientační plánky

Orientační plány – mapky.

-
Statut

Statut společnosti

-

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316