Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Materiály

 

Zatímco v předešlých obdobích byly možnosti konstrukčních řešení omezeny výběrem dostupných materiálů, dnešní trendy umožňují výběr z širokého spektra materiálů kovových, keramických, kompozitních a polymerních. Zdroje uvádějí, že k dispozici je v současnosti až 80 000 typů různých materiálů. Problémem již proto nezůstává dostupnost vhodného materiálu, ale jeho správný výběr, respektive správná kombinace prvků.

Je přitom nevhodné hovořit o tom, že jedna skupina materiálů nahrazuje druhou, neboť pestrost kombinací umožňuje vytvářet nová ještě nepoznaná řešení s vysokou technickou úrovní. Při výběru je nutné přihlédnout ke všem aspektům systému a výběr optimalizovat na základě požadovaných užitných vlastností. Tato skutečnost vedla společníky naší firmy k myšlence uskutečnit průzkum vyráběného sortimentu také na zahraničních trzích a zaměřit se na ty položky, které nemají na našem trhu obdobu. Tento záměr podpořili kromě pečlivého studia také návštěvami nejvýznamnějších světových výstav v dané oblasti.

Nejnovější vědecké práce v oblasti tribologie poukazují na skutečnost, že při výběru materiálů nelze přihlédnout pouze k základním fyzikálním a chemickým vlastnostem materiálu, neboť jevy související s třením a opotřebením jsou vlastnostmi systémovými. Naše firma tento směr respektuje a investuje do vývoje a výzkumu v uvedené oblasti. První krokem je zabezpečení měření, vývoj a výroba tribometrické stanice pro stanovení tribologických vlastností kontaktních materiálů pro skladovací zařízení sypkých hmot.


BELTA© jsou organické polymerní materiály, které nám dodávají přední světoví výrobci.

Zahrnují široký sortiment jednotlivý typů vzájemně se odlišujících svou molekulární strukturou,
a tím i fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Sortiment
-
Charakteristika
-
Vlastnosti
-

Srovnání
-
DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316