Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Dopravní systémy

Přesypy

Přesypy-model

Přesypy slouží jako propojení mezi za sebou následujícími dopravníky. Jejich cílem je usměrnit materiál na následný dopravník tak, aby nedocházelo k zbytečným únikům materiálu do okolí, nadměrnému opotřebení či poškození součástí přesypu i dopravníků a hlavně aby nedocházelo k přerušení toku materiálu. Obvykle jde o plechové svodky různých tvarů, které mohou být vybaveny i dalším zařízením. Nejčastější bývají jednoduché, ale vyjímkou nejsou ani přesypy rozvětvené do dvou i více cest.

Pro svou zdánlivou jednoduchost jsou přesypy často opomíjeným dopravním uzlem, který však při nutné údržbě způsobuje mnoho problémů a těžké fyzické práce obsluhy. Nejčastějšími problémy přesypu jsou zalepování a nadměrné opotřebení částí namáhaných dopadem materiálu. Na materiály, které dobře odolávají opotřebení se však obvykle dopravované hmoty dobře lepí a naopak.

Naše firma vyvinula a dodává přesypy dopravníků o vyšších rychlostech (např. pásové dopravníky), kdy je potřeba materiál usměrňovat na následou dopravu. Specifikum našich přesypů je kombinace srážecích a usměrňovacích štítů, promyšleného tvaru svodek a obložení vnitřních stěn systémem BestSlide.

 

Presypy-stit

Koncepce segmentové dopadové plochy samočistících srážecích štítů vychází z využití vlastností materiálů odolných proti opotřebení ve spojení s konstrukčním řešením, které má samočistící vlastnosti. Jednotlivé segmenty plochy, na kterou materiál přímo dopadá, jsou uchyceny na pružnou podpěrnou konstrukci s možností jejich kmitání. Pohybem ploch vůči sobě dojde k omezení tvorby nálepu pouze na jednotlivé segmenty bez možnosti celkového plošného zpevnění. Z relativně malých ploch segmentu dochází k následnému odpadávání nálepu. K samočištení přispívají i rázy vznikající při nárazu kmitajících segmentu na sebe. Systém segmentové dopadové plochy je možno považovat vibrační zařízení s kmitáním vynuceným vlastním tokem materiálu.

Při návrhu tvaru štítu je třeba dbát na její vhodné umístění a tvar, kdy segmentová dopadová plocha pohltí energii proudu materiálu a usměrní jej do potřebného směru a stěny přesypu, jsou opatřeny obložením systémem BestSlide pouze proti nálepům rozvířeného materiálu.

Podle místa a charakteru dopadu materiálu lze volit vhodný materiál pro jednotlivé segmenty nezávisle a tyto jsou v případě opotřebení vyměnitelné. Pro dopadová místa používáme materiály typu Belta S, čediče, keramiky a otěruvzdorných tvrdokovů.

Jako doplnění přesypu pásových dopravníků dodáváme Dopadové lože GAU XX-YY. Lože slouží jako podpora dopravního pásu v místě dopadu materiálu z přesypu. Používá se zejména protože pás podepřený dopadovým ložem se neprohýbá a nedochází tak k vyrážení materiálu pod bočním vedením v celé délce přesypu. Nebezpečí protržení dopravního pásu dopadajícím materiálem eliminuje dopadové lože tím, že dopadová plocha je odpružená, a hlavně tím, že podpora je plošná (na rozdíl od dopadových válečků), čímž odpadává střihové namáhání pásu. Na výrobu kluzné plochy je použit materiál Belta S 1000 A, který snižuje tření na minimum, je otěruvzdorný a v antistatickém provedení.
Dopadové lože GAU XX-YY se montuje do všech běžných válečkových stolic (označení XX určuje průměr válečku a YY jeho délku.).


 

Součástí dodávky samozřejmě jsou i prvky ASŘ a odsávání prašných míst.
Přesypy také lze vybavit prostředky aktivně podporující tok, jako jsou vibrátory či vzduchové trysky.


DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316