Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Obecná problematika

Obecná problematika

K řešení problémům toku sypké hmoty v zásobníku lze přistupovat ze dvou stran:

* preventivním předcházením poruch toku
* inicializací toku při jeho zástavě.

Nejvhodnějším řešením zpravidla bývá jejich kombinace.

Základní preventivní opatření proti problémům s tokem materiálu je správný návrh geometrie zásobníku, který respektuje vlastnosti skladovaného materiálu. Nejvýznamnější se jeví výpustný otvor, jeho velikost, tvar a poloha vzhledem k prostoru zásobníku, a sklon stěn zásobníku. Moderním trendem při návrhu zásobníku jsou vestavby do prostoru zásobníku, které výrazným způsobem charakter toku. Nezanedbatelnou roli při provozování zásobníku hraje také kvalita vnitřního povrchu jeho stěn.

Dojde-li k zástavě toku, je potřeba vnést do materiálu určité množství mechanické energie, která je schopna tok opět inicializovat. Energie se nejčastěji vnáší ve formě vibrací a rázů nebo stlačeného vzduchu. Aplikace provzdušňování velkého objemu dokonce mění tokové vlastnosti jemnějších sléhavých sypkých hmot, které by jinak nebyly ke skladování v zásobníku vůbec vhodné.


Provzdušňováním se jemné sléhavé materiály stávají tekutější a je možné je skladovat v zásobnících klasického tvaru. Přívodem upraveného vzduchu je zamezeno kondenzaci vodních par při chládnutí po sušení. Úpravou vestavby Crystalen lze skladovaný materiál provzdušňovat v objemu i přímo nad výpustí.

Systém provzdušňování je navržen tak, aby kazety na stěně zásobníku netvořily překážku toku. Konstrukce provzdušňovacích kazet zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu v celém aktivním povrchu kazety. Fluidizační mediem může být vzduch z běžného tlakového rozvodu, upravovaný vzduch nebo i inertní plyn pro nevýbušné provedení.

Obkladový systém BestSlide vhodnou volbou obkladového materiálu nastavuje optimání podmínky tření na stěně a životnost povrchu stěn. Pečlivým provedením chrání stěny zásobníku před působením manipulovaného materiálu, jak mechanickým tak chemickým, omezuje tvorbu mrtvých zón a nálepů a významným způsobem usnadňuje čištění zásobníku.

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316