Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Geometrie zásobníků

Geometrie zásobníků

Obnova-anim

Hmotový tok v zásobníku je podmíněný kvalitou povrchu stěny, úhlem sklonu stěn zásobníku a hlavně tokovými vlastnostmi sypké hmoty. Mnoho provozovaných zásobníků tyto vztahy vůbec nerespektuje a proto také špatně fungují.

Dalším významným geometrickým faktorem, který ovlivňuje kvalitu toku v zásobníku je poloha a tvar výpustného otvoru. Silové vynášení špatně navrženého výpustného otvoru vytváří velmi stabilní nálep na čelní stěně zásobníku. Úpravou výpustě a tvarů stěn lze předcházet i tomuto jevu, protože vhodný tvar výpustného otvoru umožňuje efektivní vynášení bez zbytečných mrtvých zón.

Změna geometrie komory zásobníku spočívá nejčastěji ve změně sklonu stěn a úpravy tvaru a polohy výpustného otvoru. V kombinaci s vestavbou Crystalen přibližují chování materiálu v zásobníku hmotovému toku, se všemi pozitivy, které tento režim přináší.

Stavební konstrukcí a materiály, které při přestavbách zásobníku používáme, nedochází k přitížení nosných prvků zásobníku, a tím odpadají problémy se statickou bezpečností těchto nosných prvků při zachování pevnosti a tuhosti stěn upravovaného zásobníku.

 

 

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316