Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Zatěžovací a průhybové charakteristiky

Zatěžovací a průhybové charakteristiky


Hlavní konstrukční hodnotou je ve většině aplikací průhyb roštu. Průhyb je omezen bezpečným pocitem, který má rošt poskytnout při chůzi a nikoli pevnostním omezením. V tabulce lze nalézt maximální doporučená zatížení pro každý typ roštu při každém rozpětí podpěr.
Pro každý typ roštu a každou vzdálenost podpěr je udáváno zatížení při průhybu 1% tzn. velikost průhybu se rovná 1% z rozpětí podpěr. V oblasti těchto hodnot deformací je mezi zatížením a průhybem, při stejném rozpětí podpěr, lineární závislost (viz příklad).
Mezní zatížení pak představuje hodnotu rovnoměrného zatížení, při němž je rošt již vážně poškozen.
Hodnoty průhybu se vztahují na panely, které jsou podepřeny na dvou stranách. U roštů, které jsou podepřeny ze čtyř stran bude průhyb nižší, než udává tabulka (konzultuje s dodavatelem).


 

bodové zatížení  
Rošty - průhyb 1 Zátěž je ve středu
celého standardního panelu
lineární zatížení  
Rošty - průhyb 2 Zátěž je v ose panelu
o délce 305 mm
plošné zatížení  
Rošty - průhyb 3 Zátěž je rovnoměrně rozložena
na celé ploše roštu

tyto hodnoty lze použít pro výpočet průhybu
u nepodepřených konců roštů


Tabulka zatěžovacích charakteristik kompozitních podlahových roštů INTERGRATE?

 

Rozměry
roštu
[mm]
Vzdálenost
podpěr
[mm]
Bodové
zatížení
[kg]
Lineární
zatížení
[kg/305 mm]
Plošné
rovnoměrně rozložené zatížení
[kg/m2]
    1% průhyb 1% průhyb 1% průhyb maximální doporučené mezní
 
Výška: 26 mm

Standard 26 mm
300     1 136     506     7 347     7 956  * 15 545  ** 34 800    
400     738     288     3 214     4 478  * 8 746  ** 19 744    
500     529     186     1 693     2 868  * 5 598  ** 12 721    
600     402     130     1 002     1 992  * 3 888  ** 8 882    
700     319     96     644     1 464  * 2 857  ** 6 556    
800     261     74     438     1 121  * 2 187  ** 5 039    
900     219     59     313     886  * 1 728  ** 3 996    
1 000     187     48     231     718  * 1 400  ** 3 247    
1 100     162     40     176     594  * 1 157  ** 2 691    
1 200     141     33     137     499  * 972  ** 2 267    
1 300     116     26     109     425  * 829  ** 1 936    
1 400     96     -     88     367  * 714  ** 1 673    
1 500     81     -     72     319  * 622  ** 1 461    
 
Výška: 30 mm
Standard 30 mm
Megalesh 30 mm
300     1 400     865     14 844     13 379  * 26 141  ** 58 519    
400     998     518     6 664     7 989  * 15 602  ** 35 223    
500     767     348     3 581     5 356  * 10 455  ** 23 759    
600     619     251     2 155     3 863  * 7 539  ** 17 223    
700     517     191     1 403     2 931  * 5 717  ** 13 121    
800     441     150     968     2 307  * 4 499  ** 10 366    
900     384     122     697     1 868  * 3 642  ** 8 421    
950     361     111     600     1 695  * 3 306  ** 7 655    
1 000     339     101     520     1 546  * 3 015  ** 6 992    
1 100     303     85     399     1 304  * 2 541  ** 5 910    
1 200     274     73     313     1 115  * 2 174  ** 5 069    
1 300     249     63     250     966  * 1 883  ** 4 401    
1 400     229     55     204     846  * 1 649  ** 3 862    
 
Výška: 38 mm
Standard 38 mmMegalesh 38 mm

300     2 190     1 288     26 809     14 278  * 38 807  ** 61 369    
400     1 533     758     10 599     8 031  * 21 830  ** 37 082    
500     1 162     502     5 163     5 139  * 13 971  ** 25 088    
600     927     359     2 867     3 569  * 9 703  ** 18 231    
700     765     270     1 744     2 622  * 7 129  ** 13 918    
800     648     211     1 135     2 007  * 5 458  ** 11 016    
900     560     170     776     1 586  * 4 312  ** 8 963    
1 000     492     140     552     1 285  * 3 493  ** 7 453    
1 100     437     117     406     1 062  * 2 887  ** 6 307    
1 200     389     100     305     892  * 2 426  ** 5 416    
1 300     325     86     217     760  * 2 067  ** 4 708    
1 400     275     75     182     655  * 1 782  ** 4 135    
1 500     236     66     146     571  * 1 553  ** 3 664    
 

 

* platí pro rošty ISO-FR, FD-FR a ECO
** platí pro rošty VE-FR


Příklad výpočtu:

Pro rošt výšky 38 mm a rozpětí podpěr 900 mm se maximální rovnoměrně rozložené zatížení s průhybem 1% rovná 776 kg/m2.

 

Pokud je požadován průhyb 0,8%,
lze maximální zatížení vypočítat takto:

mmax = 776 × (0,8 / 1) = 621 kg/m2

Pokud je požadováno max. zatížení 850 kg,
pak je relativní průhyb roven:

Prel = 850 / 776 × 1% = 1,1%

pro zadané rozpětí podpěr je absolutní průhyb 1,1% z 900 mm:

Pabs = 0,011 × 900 = 9,9 mm

 

 

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316