Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Chemická odolnost

 


Stanovením dle ČSN 74 4507 provedeného VÚBP jsou protiskluzové vlastnosti vhodné pro všechny typy podrážek používané pracovní obuvi (s výjimkou PVC patníkový), a to jak v suchém tak i mokrém prostředí.
Praktické zkušenosti rovněž ukazují, že konstrukce roštu odstraňuje problémy sníženého tření na namrzlém povrchu.

Rosty-chem-1 Rosty-chem-2

 


Informace v tabulce chemických odolností odpovídají nejlepším znalostem firmy Fiberstruct. Jsou založeny na rozsáhlé zkušenosti s kompozitními rošty při korozivních použitích. Pro korozní prostředí o koncentracích, teplotách a činidlech zde neuvedených je nutná konzultace s dodavatelem.

Vzhledem k tomu, že skutečné podmínky mohou být rozdílné a v provozu se objevují směsi korozivních činidel, je nutné provedení zkoušek za daných podmínek. Zkušební protokoly mohou být poskytnuty na základě požadavku odběratele.


Tabulka chemických odolností kompozitních roštů INTERGRATE?

Chemické prostředí Koncentrace
[%]
Teplota
[°C]
Typ roštu
VE - FR ISO - FR FD - FR
1,1,1 - trichloretan   všechny 23,9 Č N N
Aceton   100 23,9 Č N N
Alkoholy   100 48,9 S N N
Amonné soli agresivní   všechny 23,9 Č N N
Aromatická rozpouštědla   všechny 23,9 Z × ×
Barnaté soli   všechny max S S S
Bělící roztok   všechny max S N N
Benzen   100 60 N N N
Bílý louh   všechny max S N N
Černý louh   všechny max S N N
Dichlorbenzen   100 23,9 Z × ×
Draselné soli   všechny max S S S
Dusičnan stříbrný   100 max S S S
Étery   - 23,9 Z × ×
Fenoly   10 23,9 S × ×
Fenoly   88 okolní Č × ×
Fluorid hlinitý   20 23,9 S N N
Fluoridy + kyselina chlorovodíková   všechny 23,9 S Č Č
Formaldehyde   37 65,6 S N N
Fosforečnan sodný   50 max S N N
Glycerín   100 max S S S
Hořečnaté soli   všechny max S S S
Hydroceid draselný   10 48,9 S N N
Hydroxid amonný   30 23,9 S × ×
Hydroxid sodný   50 max S N N
Hydroxid sodný   10 max S × ×
Hydroxid vápenatý   25 max S Č Č
Chlór, vlhký   nasycený max S × ×
Chlorbenzen   100 23,9 Č × ×
Chlorbenzen   všechny do 37,8 S × ×
Chlorid hlinitý   všechny max S S S
Chlorid rtuťnatý   100 max S S S
Chlorid uhličitý   100 23,9 S N N
Chlorid zinečnatý   všechny 23,9 S Č Č
Chlorid železnatý   100 max S S S
Chlornan sodný (stabilní)   10 37,8 S Č Č
Chlornan vápenatý   všechny max S N N
Chloroform   100 23,9 × × ×
Chlorovaná voda   nasycený 48,9 S N N
Chlorované uhlovodíky   100 23,9 Z Z Z
Kamenec   všechny max S S S
Kyamid měďný   všechny 51,7 S Č Č
Kyanid sodný   všechny 23,9 S N N
Kyselijna fosforečná, super   115 max S N N
Kyselina bromovodíková   48 max Č Č Č
Kyselina citronová   všechny max S S S
Kyselina dusičná   20 48,9 S Č Č
Kyselina dusičná   35 37,8 S × ×
Kyselina dusičná   40 okolní N × ×
Kyselina dusičná : fluorovodíková   20 : 2 23,9 N × ×
Kyselina dusitá   10 23,9 S S S
Kyselina flourokřemičitá   10 23,9 S Č Č
Kyselina fluorovodíková   20 23,9 Č × ×
Kyselina fosforečná   85 max S S S
Kyselina chlorovodíková   10 max S Č Č
Kyselina chlorovodíková   30 max S-Č Č Č
Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná)   všechny do 82,2 N × ×
Kyselina chromová   50 60 Č Č Č
Kyselina kyanovodíková   všechny max S N N
Kyselina maleinová   100 max S Č Č
Kyselina mléčná   100 max S S S
Kyselina mravenčí   25 37,8 S Č Č
Kyselina octová   50 max S S S
Kyselina sírová   25 max S Č Č
Kyselina sírová   50 max S Č Č
Kyselina sírová   75 37,8 S N N
Litné soli   všechny max S S S
Měďné soli   všechny max S S S
Neutrální amonné soli   všechny 48,9 S S S
Nikelnaté soli   všechny max S S S
Oxid chloričitý   nasycený 60 S × ×
Oxid siřičitý   nasycený max S Č Č
Ozón pro úpravu odpadních vod   - 37,8 S S S
Paliva motorová   všechny 37,8 S S S
Perchloretylén   100 23,9 Č × ×
Peroxid vodíku   30 23,9 S × ×
Ropa   všechny max S S S
Sodné soli - agresivní   všechny 23,9 Č N N
Sodné soli - neutrální   všechny max S S S
Toluen   100 48,9 Č N N
Vápenaré soli   všechny max S S S
Vápenné mléko   nasycený max S S S
Voda (říční, slaná)   100 max S S S
Zinečnaté soli   100 max S S S
Železité soli   všechny max S S S

 

Legenda:
max ..... maximální doporučená provozní teplota je 82°C pro rošty VE-FR a 65°C pro rošty ISO-FR a FD-FR.
S ..... stálá expozice v uvedeném chemickém prostředí a teplotě
Č ..... častá expozice roštu omývaného v uvedeném chemickém prostředí a teplotě
N ..... nepravidelná expozice roštu omývaného v uvedeném chemickém prostředí a teplotě
× ..... nedoporučuje se
Z ..... testuje se

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316