Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Tepelné charakteristiky

Rozsah provozních teplot

Typ materiálu Dolní mez Horní mez
VE - FR -40°C +80°C
ISO - FR -40°C +60°C
FD - FR -40°C +60°C
ECO -40°C +52°C

 

Rošty - teplo

Požární charakteristiky

Typ materiálu Stupeň hořlavosti Označení Index šíření plamene
VE - FR těžce hořlavá C 1 is = 39 mm/min
ISO - FR těžce hořlavá C 1 is = 37 mm/min
FD - FR těžce hořlavá C 1  
ECO lehce hořlavá C 3  

 

Údaje byly naměřeny akreditovanou osobou na základě příslušných ČSN


 

Tepelné charakteristiky


Stanovením dle ČSN 74 4507 provedeného VÚBP jsou protiskluzové vlastnosti vhodné pro všechny typy podrážek používané pracovní obuvi (s výjimkou PVC patníkový), a to jak v suchém tak i mokrém prostředí.
Praktické zkušenosti rovněž ukazují, že konstrukce roštu odstraňuje problémy sníženého tření na namrzlém


 

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316