Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Možnosti výroby

Možnosti výroby


Mezi standardními výrobky jsou zařazeny pouze ty, které jsou podřízeny platným směrnicím o řízení jakosti a byly začleněny mezi skladové položky. V současné době již vyrábíme celou řadu výrobků, které budou posléze rovněž standardizovány a uvedeny v katalogu včetně rozměrových řad. Patří k nim především kluzná ložiska, řetězová kola pro válečkové řetězy, ozubené hřebeny, dopravní i řadicí šneky, hvězdicová kola.

Význam technologie třískového obrábění z termoplastických materiálů spočívá ve výrobě dílů, které nelze jiným způsobem vyrobit, nebo dílů, kdy vzhledem k nízkému množství vyráběné série by použití jiné technologie (např. vstřikování) nebylo ekonomické. Před výrobou takovýchto dílů je nezbytné nejdříve ověřit správnou specifikaci zvoleného materiálu jak z hlediska funkce výrobku, tak z hlediska dostupnosti polotovarů pro výrobu, rozměry a požadované tolerance.

Kromě dílů, které jsou vyráběny technologií obrábění zavádíme také výrobu dílů tepelným tvarováním. Tato technologie je výhodná u materiálů skupiny BELTA S zejména v případech, kdy třískovým obráběním z polotovarů by docházelo k neekonomickým materiálovým ztrátám nebo v případech, kdy daný výrobek vzhledem ke své velikosti ani jiným způsobem vyrobit nelze.

Snahou naší firmy je neustále přinášet zákazníkovi taková řešení jeho specifických problémů, jejichž cílem je jednoduché a snadné použití a bezproblémový a bezobslužný provoz jeho zařízení v duchu hesla: Mezi standardními výrobky jsou zařazeny pouze ty, které jsou podřízeny platným směrnicím o řízení jakosti a byly začleněny mezi skladové položky. V současné době již vyrábíme celou řadu výrobků, které budou posléze rovněž standardizovány a uvedeny v katalogu včetně rozměrových řad. Patří k nim především kluzná ložiska, řetězová kola pro válečkové řetězy, ozubené hřebeny, dopravní i řadicí šneky, hvězdicová kola.

Význam technologie třískového obrábění z termoplastických materiálů spočívá ve výrobě dílů, které nelze jiným způsobem vyrobit, nebo dílů, kdy vzhledem k nízkému množství vyráběné série by použití jiné technologie (např. vstřikování) nebylo ekonomické. Před výrobou takovýchto dílů je nezbytné nejdříve ověřit správnou specifikaci zvoleného materiálu jak z hlediska funkce výrobku, tak z hlediska dostupnosti polotovarů pro výrobu, rozměry a požadované tolerance.

Kromě dílů, které jsou vyráběny technologií obrábění zavádíme také výrobu dílů tepelným tvarováním. Tato technologie je výhodná u materiálů skupiny BELTA S zejména v případech, kdy třískovým obráběním z polotovarů by docházelo k neekonomickým materiálovým ztrátám nebo v případech, kdy daný výrobek vzhledem ke své velikosti ani jiným způsobem vyrobit nelze.

Snahou naší firmy je neustále přinášet zákazníkovi taková řešení jeho specifických problémů, jejichž cílem je jednoduché a snadné použití a bezproblémový a bezobslužný provoz jeho zařízení v duchu hesla: "Namontuj a zapomeň".


 

Jsme schopni Vám vyjít vstříc i při výrobě velmi speciálních tvarů
na základě Vašich požadavků, předloženého vzorku či výkresové dokumentace.

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316