Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

BELTA S

Skupina BELTA ® S


Belta S
představuje skupinu materiálů, jejichž struktura je tvořena uhlovodíkovými řetězci s velkou ohebností kloubů (vazeb) a vysokým stupněm segmentálního pohybu. Výsledkem takové makromolekulární struktury je poměrně nízká tuhost materiálů, ale na druhé straně vysoká houževnatost a míra práce, kterou je nutno vynaložit na šíření trhliny. Míra těchto vlastností závisí na délce polymerního řetězce (polymerním stupni; molekulární hmotnosti), jimiž se jednotlivé typy vzájemně liší. Společnou vlastností všech typů Belta S je jejich vysoká chemická odolnost vůči silným i slabým kyselinám a bázím, elektrolytům a polárním organickým rozpouštědlům, nízká hustota a hygienická nezávadnost.
Typy materiálů s ultravysokým polymeračním stupněm jako je Belta S 1000, Belta SDS, Belta SCP, Belta Super se v důsledku vzniku tzv. zapleteninových sítí v nadmolekulární struktuře vyznačují velmi vysokou lomovou houževnatostí, odolností vůči toku za studena (krípu) a opotřebení. Pro tyto své vlastnosti jsou vyhledávanými materiály ve strojírenské praxi.

Belta S 300
používá se jako izolační materiál, pro obložení nádrží agresivních kapalin a odpadů, součásti armatur, těsnění.

Belta S 500
je určen pro obdobné aplikace jako S 300 v případech, kdy je požadována vyšší životnost nebo je možnost vzniku krejzů u statických částí strojů, a dále na komponenty odolávající rázům, vysekávací podložky, desky a špalky pro zpracování masa.

Belta S 1000
vyhledáván je především pro své samomazné vlastnosti, vhodný pro kluzná vedení řetězů, řetězová kola, kluzná ložiska a další komponenty pracující v korozivním a prašném prostředí jako jsou kluzná vedení pásů, čistící stěráky pásů, obložení zásobníků, přesypů a skluzů. Nachází také uplatnění v aplikacích, kde je požadována odolnost vůči cyklickému namáhání vysokých frekvencí např. součásti textilních strojů.

Belta S 1000 A
antistaticky modifikovaný typ S 1000, určený pro prašná prostředí, kde hrozí možnost výbuchu, nebo pro obklady, kde tření mezi skladovaným materiálem a stěnou je z velké části způsobeno nábojovými interakcemi.

Belta S 1000 R
regenerovaný typ S 1000 se používá tam, kde nejsou kladeny tak vysoké nároky na odolnost vůči opotřebení abrazivními a erozivními vlivy, a kde jedním z rozhodujících parametrů při výběru je také cena.

Belta S 1000 RA
antistaticky modifikovaný typ S 1000 R.

Belta SDS, Belta SCP, Belta Super
speciální modifikace materiálu S 1000 je předurčuje pro provozní podmínky a prostředí, kde musí být brán zřetel na možnost opotřebení abrazivním mechanismem působících částic s vyšší tvrdostí - odvodňovací prvky papírenských strojů, kluzná vedení pásů s vysokou rychlostí, stěráky, těla a lopatky kalových čerpadel.

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316