Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

BELTA N

Skupina BELTA ® N


Tato skupina obsahuje ve své struktuře v různé míře jak vazby skupiny Belta S, tak vazby vyznačující se nižší ohebností kloubů, které dodávají materiálu vyšší tuhost, ale nižší houževnatost. Vzhledem k tomu, že charakter těchto vazeb je polární, odolnost vůči chemickým činidlům je nižší. Současně jsou schopny vázat vodu, což způsobuje nežádoucí změny rozměrů a mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti prostředí.

Belta N6
nejrozšířenější typ skupiny, určený pro řetězová kola, kluzná ložiska, kladky pro podmínky nižších rychlostí a zátěží. Může být použit bez účasti mazadla, ale pro dosažení optimálních podmínek provozu se doporučuje jeho částečné mazání oleji nebo parafinickými mazadly. Není vhodný pro aplikace s možným výskytem abrazivních částic.

Belta N66
má obdobné vlastnosti jako Belta N6, vyznačuje se vyšším stupněm krystalinity a tloušťky krystalových lamel a s tím související tvrdostí a vyšší teplotou tání.

Belta NC
je charakteristický nižším vnitřním napětím v materiálu a proto vhodný pro výrobu obráběných součástek s malou tloušťkou stěny.

Belta NG
získává přídavkem plniv vyšší tuhost, pevnost, a odolnost vůči toku za studena, odolává vyššímu statickému zatížení a opotřebení deformačním mechanismem.

Belta NL
přítomností jemně rozptýlených částic maziva získává vyšší odolnost vůči únavě povrchu v důsledku smykového napětí, je určen hlavně pro výrobu ozubených a řetězových kol, ložisek, a lanových kladek.

Belta NS
obsahuje ve své struktuře kapalné mazivo, které se při zatížení ve smyku uvolňuje pouze v množství, které je nezbytné pro vytvoření povrchového filmu mezi kontaktními povrchy např. kluzná ložiska.

Belta NSG
vyniká houževnatostí, viskoelastickými vlastnostmi, schopností přenášet vysoké silové účinky bez únavových jevů materiálu, proto je vhodný na ozubená kola, hřebeny, pastorky apod.

Belta NT
zachovává si veškeré vlastnosti materiálů Belta N až do oblasti teplot výrazně vyšších (150°C), odolává horkým olejům.

DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316